Нова възможност за малки и средни предприятия да получат безвъзмездно финансиране на разходи за регистрация на марки и дизайни

Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС), в сътрудничество с българското Патентно […]