Публикации

Публикации в сферата на интелектуалната собственост:

“Отличителност на триизмерните марки в хранителната промишленост – сравнение между практиките в ЕС и Турция (2015 г.). Публикация на английски език, налична в SSRN:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3417012

“Прехвърлими ли са авторските права съгласно Закона за авторското право и сродните му права“, сп. Норма, бр. 10/2015:

http://www.norma.bg/bg/article/347/

“Авторски права върху фотографии”, сп. Адвокатски преглед, бр. 3/2018:

https://www.vas.bg/bg/a/broy-3mart-2018#