Иновациите водят до по-добро финансово представяне показва нов доклад на СЕСИС и ЕПО

В условията на ръст на иновациите, все повече компании разчитат в значителна степен на правата на интелектуална собственост (ПИС), показва ново проучване на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) и Европейската патентна организация (ЕПО). Анализът показва положителна връзка между компаниите, които притежават ПИС, и тяхното цялостно представяне. Според този анализ компаниите, които притежават ПИС, генерират 20% по-високи приходи на служител, отколкото техните конкуренти, които не се възползват от преимуществата на интелектуалната собственост. Компаниите, които притежават ПИС, също така  плащат средно с 19% по-високи заплати на служителите си. 

Проучването обхваща представителна извадка от над 127 000 компании от всички държави – членки на ЕС.

Правата на интелектуална собственост като патенти, търговски марки и промишлени дизайни са от съществено значение за компаниите. ПИС помагат на компаниите да придадат стойност на идеи си, да завоюват място на пазара и да осигурят възвръщаемост на инвестициите си в нематериални активи. ПИС са в преимущество на бизнеса при осигуряване на по-високи маржове, при лицензиране на технологии, при сключване на споразумения за сътрудничество и при привличане на инвеститори. Компаниите също така разчитат на защитата на ПИС, за да излязат на външните пазари, да разширят дейността си и да влязат в конкуренция с по-големите утвърдени имена в съответния бизнес сектор.

Може да намерите повече информация относно новото проучване на СЕСИС и ЕПО на следните линкове:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/exec/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_exec_en.pdf

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/news/-/action/view/8510457