Защита на личните данни

  • Правни консултации и становища във връзка със защита на личните данни, вкл. по Общия регламент за защита на данните (ОРЗД / GDPR) 
  • Изготвяне на оценки за съответствие с ОРЗД / GDPR и изготвяне на всички необходими документи, вкл. политики, регистри, договори и споразумения за обработване на данни, декларации, съгласия и др.   
  • Представителство пред Комисията за защита на личните данни и процесуално представителство при съдебно обжалване на актове и постановления на комисията, както и по други спорове относно лични данни   
  • Услуги на длъжностно лице по защита на данните (DPO)