Екип

адв. Христо Райчев, управляващ съдружник  

Образование 

Магистратура по Интелектуална собственост – съвместна магистърска програма на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), Университета в Торино, Италия и МОТ 

Курс по авторско право Copyright X към Юридическия факултет на Харвард 

Квалификационен курс към Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) в гр. Одеса, Украйна 

Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2008 г.) 

Специализации

Интелектуална собственост, Сливания и придбивания, Облигационно право

Професионален опит

2010 г. – до момента: 

  • адвокат, вписан в Софийска адвокатска колегия (САК) 
  • представител по индустриална собственост пред Патентно ведомство на РБ 
  • професионален представител, вписан към Службата на ЕС за интелектуална собственост

2011 г.: стаж в Службата на ЕС за интелектуална собственост в Аликанте, Испания, Отдел по заличаване и процесуално представителство пред Съда на ЕС

м. октомври 2007 г. – м. март 2010 г.: Ландуел България (Landwell Bulgaria), адвокатска кантора към PricewaterhouseCoopers,  юрист в отдел по Право на финансовите услуги 

Член на УС на БНГ на AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle)

Езици:  български, английски, испански, френски 

адв. Теодор Арабаджиев, управляващ съдружник 

Образование 

Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2006 г.)

Квалификационни курсове и сертификати в областта на авиацията 

Специализации

Търговско право, Дружествено право, Процесуално представителство

Професионален опит

2008 г. – до момента:

  • адвокат, вписан в Софийска адвокатска колегия (САК)
  • професионален опит в областта на авиацията и въздушния транспорт
Езици:  български, английски, руски

Асоциирана адвокатска кантора: 

Адвокатско съдружие „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“

Уебсайт: https://legalmasters.bg/