Фонд на ЕС отпуска безвъзмездни средства за регистрация на марки и дизайни през 2024 г.

EUIPO и Европейската комисия стартираха изданието за 2024 г. на Фонда за МСП, който предлага ваучери за интелектуална собственост за малки и средни предприятия (МСП).

МСП могат да кандидатстват до 6 декември 2024 г. за получаване на безвъзмездни средства, финансиращи до 75% от таксите за защита на техните марки и дизайни на национално ниво, в ЕС и по международен ред.

Процесът по заявяване на помощта е максимално улеснен. Помощта е безвъзмездна и може да бъде използвана за възстановяване на следните такси:

– 75 % от официалните такси за заявяване и регистрация на марки и дизайни в Патентно ведомство на Република България или на равнище ЕС в EUIPO

– 50 % от официалните такси за заявяване и регистрация на марки и дизайни в държави извън ЕС

След кандидатстване и получаване на одобрението за финансиране, съответната дейност трябва да бъде предприета, т.е. да бъде подготвена и подадена една или повече заявки за марка или дизайн. Таксите трябва да бъдат заплатени от МСП, като фондът на ЕС възстановява впоследствие съответния максимален процент, посочен по-горе, от така заплатените суми.  

Ако желаете да се възползвате от възможността да защитите Вашите марки и дизайни при съществено намалени разходи за това, не се колебайте да се свържете с нас: office@iplegal.bg или hristo@iplegal.bg