Напомняне: Фонд на ЕС отпуска безвъзмездни средства за регистрация на марки и дизайни на малки и средни предприятия. Кандидатствайте сега!

Малките и средни предпрития (МСП) от ЕС могат да получат безвъзмездни средства […]

Нова възможност за малки и средни предприятия да получат безвъзмездно финансиране на разходи за регистрация на марки и дизайни

Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС), в сътрудничество с българското Патентно […]