Какво се случва с марките на ЕС след Брекзит?

В продължение на напускането на ЕС от страна на Обединеното кралство, настъпило формално тази година, от 1 януари 2021 г. законодателството на ЕС ще спре да се прилага в Обединеното кралство. При последните постигнати договорености ефектът на Брекзит върху марките на ЕС ще има различни измерения, както е описано накратко по-долу.

Закрила на вече регистрирани марки на ЕС в Обединеното кралство

Съгласно Споразумението за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство на 1 януари 2021 г. Службата за интелектуална собственост на Обединеното кралство ще предостави на всички собственици на вече регистрирани марки на ЕС еквивалентна национална марка със закрила за територията на Обединеното кралство.

Всяка от тези национални марки ще бъде вписана в регистъра на Обединеното кралство и ще запази датата на заявяване на марката на ЕС. Така създадените национални марки ще бъдат независими права и могат да бъдат обекти на спорове, прехвърляне, лицензиране и подновяване, независимо от марките на ЕС, въз основа на които са предоставени. Изключително важен момент е, че вписването на такива национални марки на база на регистрираните марки на ЕС ще стане автоматично (служебно) от ведомството на Обединеното кралство, като няма да е необходимо притежателите на марки на ЕС да подават заявки или да плащат такси.

Неприключили (висящи) заявки за марки на ЕС

За разлика от притежателите на вече регистрирани марки на ЕС, притежателите на неприключили (висящи) заявки за марки на ЕС няма да получат автоматично висяща заявка за национална марка в Обединеното кралство. Притежателите на висящи заявки за марки на ЕС ще имат възможност да заявят за регистрация идентична национална марка в Обединеното кралство в срок от 9 месеца от 1 януари 2021 г, тоест не по-късно от 1 октомври 2021 г.

Ако подадат такава национална заявка, датата на заявяване на марката на ЕС ще бъде запазена, при условие, че националната заявка касае идентична марка и идентичен списък на стоките и услугите като тези на заявката за марка на ЕС. При подаване на такава заявка за национална марка Службата за интелектуална собственост на Обединеното кралство ще третира заявката като национална заявка и ще я подложи на експертиза и всички процедури по регистрация съгласно правото на Обединеното кралство. В този случай заявителите ще дължат и обичайните такси от 170 паунда (200 паунда при хартиена заявка) за един клас стоки/услуги плюс по 50 паунда допълнително за всеки клас след първия.

Нови заявки за марки на ЕС, подадени след 1 януари 2021 г.

Нови заявки за марки на ЕС, подадени след 1 януари 2021 г., няма да имат ефект за територията на Обединеното кралство. Съответно, при успешна регистрация, тези нови марки на ЕС, подадени след 1 януари 2021 г., няма да бъдат защитени за територията на Обединеното кралство (което ще бъде трета държава за ЕС).

За повече информация не се колебайте да се свържете с нас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *