Често задавани въпроси: Авторски права (Част 1)

Имам ли авторски права и върху какво?

Ако сте създали каквото и да било произведение на литературата, изкуството или науката – картина, музика или текст на песен, статия, разказ, видеоклип, фотография, хореография и т.н., то притежавате авторски права върху тях. Важно условие, за да имате такива права, е произведението да е ново и оригинално. Това означава произведението да не е просто копие на такова на друг автор, а да е резултат на Ваша собствена творческа дейност. 

Авторски права съществуват и върху по-нетипични произведения като софтуер, архитектурни проекти, карти, преводи, сборници, енциклопедии, преработки на вече публикувани произведения и други, при определени условия, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права.

Как да защитя правата си, мога ли да получа документ за тях или да ги регистрирам?

Важно е да се отбележи, че авторските права възникват автоматично от момента на създаване на произведението и неговото изразяване в материална, обективна форма, която може да бъде възприета от различни от автора лица. Авторските права върху Вашето оригинално стихотворение, например, възникват от момента, в който го напишете върху хартия или например го публикувате във Вашия блог или страница в социалните мрежи. Докато го имате само в главата си обаче, авторските права, логично, не могат да възникнат за Вас, като не можете да ги използвате и противопоставяте на други лица.

В някои чужди държави съществува режим на регистриране на авторски права. Тази регистрация обаче има значение само за доказването на правата и за присъждане на различни обезщетения в хода на спорове, включително съдебни, но не и за самото възникване на авторските права.

Как да уредя авторските си права?

Както беше посочено, авторските права възникват със създаване и изразяване на произведението в обективна форма, която може да бъде възприета от други лица освен автора (напр. написване на хартия, публикуване онлайн, записване като видео или аудио файл и т.н.). Важно е винаги, когато публикувате произведението си, в това число и в интернет пространството, да обозначавате автора му. Това може да стане с обичайния знак за авторски права „©“, поставен на или в непосредствена близост до съответното произведение и със задължително посочване на имената Ви. В някои случаи е от решаващо значение да имате установена достоверна дата, на която сте създали Вашето произведение, особено при спорове за авторски права. Затова е добре например да публикувате произведението си с точна и установима дата на публикацията или да си подсигурите други доказателства за момента на създаване на произведението.

Трябва да се отбележи, че често произведения се създават по възлагане или по поръчка на трето лице (напр. клиент, работодател и т.н.). Ключово в тези случаи е какво е уговорено относно авторските права върху така създаденото произведение в договора с това трето лице. В тази част законът съдържа определени предположения, презумпции, които се прилагат ако не е изрично уговорено друго. Така например в сферата на софтуерните разработки законът предвижда, че, ако не е уговорено друго, авторските права върху компютърни програми и бази данни, създадени от служител в хода на изпълнение на неговите трудови функции, принадлежат директно на работодателя му. 

Как да получавам приходи от авторските си права?   

Трябва да знаете, че като автор по правило имате право да използвате Вашето произведение във всички възможни форми и чрез всякакви възможни средства, в това число и да разрешавате на други лица да го използват по различни начини. Това включва например възпроизвеждане на произведението, разпространение, излъчване, публично показване, публично представяне и т.н. според конкретния вид произведение. Също така Вие имате право да разрешаване създаването на преработки на произведението – например създаване на картина на база Ваша авторска фотография. Ако желаете трето лице да използва Ваше произведение, това обичайно става по силата на договор, като вида на договора и особеностите му зависят от конкретния вид произведение – например издателски договор, договор за публично представяне, договор за публично изпълнение и други. Често в практиката права върху произведения се отстъпват чрез лицензионен договор, при който носителят на авторските права дава право на друго лице – лицензополучател да ползва произведението му срещу определено лицензионно възнаграждение.