Напомняне: Фонд на ЕС отпуска безвъзмездни средства за регистрация на марки и дизайни на малки и средни предприятия. Кандидатствайте сега!

Малките и средни предпрития (МСП) от ЕС могат да получат безвъзмездни средства за регистрация на техни марки и дизайни, като подадат онлайн заявление в срок до 16 декември 2022 г.

Процесът по заявяване на помощта е максимално улеснен. Изисква се единствено кандидатът да е МСП и да попълни онлайн формуляр, като прикачи в PDF формат само два документа: банково извлечение, посочващо банковата сметка на МСП, и удостоверение за регистрация по ДДС.

SME marks desings mark design intellectual property eu european union euipo trademark

Помощта е безвъзмездна и може да бъде използвана за възстановяване на следните такси:

– 75 % от официалните таксите за заявяване и регистрация на марки и дизайни в Патентно ведомство на Република България или на равнище Европейски съюз в EUIPO

– 50 % от официалните такси за заявяване и регистрация на марки и дизайни в държави извън ЕС

Помощта се отпуска в еднакъв размер за всички кандидати – до 1500 евро. Тази сума може да се използва за една или повече марки или дизайни до достигане на максимума от 1500 евро.

Одобрение се получава в рамките на 20 работни дни след кандидатстването. Едва след получаване на одобрението за финансиране, съответната дейност трябва да бъде предприета, т.е. да бъде подготвена и подадена една или повече заявки за марка или дизайн. Таксите по заявките трябва да бъдат платени от МСП, като фондът възстановява впоследствие съответния процент от така заплатените суми.   

Щом бъде веднъж бъдат заплатени таксите за съответната марка или дизайн, за да бъде възстановен съответния процент от тях, МСП трябва изрично да поиска това. Искането за възстановяване се подава отново онлайн чрез същия профил, създаден от МСП при кандидатстването за отпускане на помощта.  

Повече информация за помощта и онлайн заявления за кандидатстване, могат да бъдат намерени тук:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/online-services/sme-fund

Ако желаете да защитите Вашите марки и дизайни при съществено намалени разходи за това, не се колебайте да се свържете с нас.