Нова възможност за малки и средни предприятия да получат безвъзмездно финансиране на разходи за регистрация на марки и дизайни

Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС), в сътрудничество с българското Патентно ведомство, ще предоставят от м. януари 2021 г. възможност на малки и средни предприятия да получат безвзъзмездни средства за покриване на техни разходи за проучване и регистрация на марки и дизайни. Общият бюджет на новия механизъм е 20 млн. евро, като могат да се възползват всички български малки и средни предприятия, които желаят да им бъдат възстановени разходи във връзка с регистрацията на техни марки и дизайни. Мярката се прилага за нови заявки за марки и дизайни – както за национални такива пред Патентно ведомство на РБ, така и за зявки за марки и дизайни на ЕС. Максималната сума, която може да получи един заявител, е 1500 евро, като мярката покрива 50% от платените държавни такси и такси към СЕСИС във връзка с марки или дизайни на заявителя. Механизмът работи на принципа възстановяване на разходи – след одобряване на заявителя по програмата, заявяване на марката или дизайна и плащане на таксите, фондът възстановява на заявителя 50% от платените такси.

Така приетата мярка цели стимулиране на МСП при защита на правата им, като ще намали значително разходите за това, особено, когато се касае за марки със закрила на територията на ЕС. Заявяването на безвъзмездната помощ става онлайн, като за 2021 г. са предвидени общо 5 прозореца, в които могат да бъдат подавани заявки за получаване на помощта, а именно: 11 – 31 януари 2021 г., 1 – 31 март 2021 г., 1 – 31 май 2021 г., 1 – 31 юли 2021 г., 1 – 30 септември 2021 г.

За съдействие със заявяване на марки и дизайни, както и възстановяване на разходи за тях, не се колебайте да се свържете с нас в IPLEGAL.