Фондът за МСП вече е достъпен за финансиране на регистрацията на права на индустриална собственост на компании, базирани в Украйна

От 5 юли 2023 г. Фондът за МСП вече предоставя безвъзмездно финансиране за защита на търговски марки, дизайни, патенти и сортове растения на национално и европейско ниво и на украински компании. Финансовата подкрепа, предоставена от Европейската комисия и EUIPO на базираните в Украйна МСП, включва:

  • 75% от официалните/държавните такси до максимум 1000 евро при регистрация на национална марка/дизайн в държава-членка на ЕС или марка/дизайн на ЕС
  • 75% от официалните/държавните такси до максимум 1500 евро при защита на национални патенти в държава-членка на ЕС и европейски патенти

  • 50% от официалните/държавните такси до максимум 225 евро при защита на сортове растения на европейско ниво

Повече информация за схемата за безвъзмездна помощ и онлайн формуляри за кандидатстване можете да намерите тук: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/online-services/sme-fund 

Ако сте украински бизнес и искате да защитите вашите марки и дизайни при значително намалени разходи, не се колебайте да се свържете с нас