Конференция за географските означения: накъде отива ЕС?

Днес IP Legal присъства на конференция по повод Световния ден на интелектуалната собственост, организирана от Патентното ведомство на Република България и Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO). Събитието беше посветено на географските означения (ГО) и в него взеха участие изтъкнати лектори от Патентно ведомство на РБ, както и членове на Апелативните състави и Центъра за медиация на EUIPO.

Сред многото обсъждани въпроси основна тема беше текущата реформа на системата за географски указания в ЕС. През април миналата година Европейската комисия прие предложение за регламент относно географските указания за занаятчийски и промишлени продукти, за да разшири закрилата в целия ЕС на продукти като стъкло от Мурано, порцелан от Лимож, прибори Solingen и др. В момента регламентът се обсъжда между Комсията, Парламента и Съвета, които се очаква да постигнат консенсус през следващите месеци. Друга важна тема беше нов регламент за ГУ за вино, спиртни напитки и селскостопански продукти и схеми за качество, който ще отмени настоящия Регламент (ЕС) № 1151/2012. Регистрацията на ниво ЕС на такива ГУ е установена като изключителен режим на регистрация във всички държави-членки на ЕС. Новият регламент най-вероятно ще предостави повече правомощия на EUIPO в процеса по регистрация и поддържане на ГУ на ниво ЕС.

Честит Световен ден на интелектуалната собственост!