Службата на ЕС за интелектуална собственост публикува доклад относно съдебните спорове за търговски тайни в ЕС (с принос от IP Legal)

Обсерваторията на СЕСИС публикува нов доклад относно тенденциите в съдебните спорове в ЕС във връзка с незаконно придобиване, използване и разкриване на търговски тайни по смисъла на Директивата на ЕС относно търговските тайни – Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г.

 

Докладът обхваща съдебни спорове (приблизително 700 съдебни решения) между 1 януари 2017 г. и 31 октомври 2022 г. във всички държави-членки на ЕС. Съдружникът в IP Legal – Христо Райчев действа като национален кореспондент и сътрудник на изследването, като проучи и анализира съответната съдебна практика в България.

Проучването показва разлики в практиката в държавите-членки на ЕС, особено по отношение на обема на делата, успеваемостта, предмета и органите, пред които са били повдигнати споровете. Що се отнася до България, изследването показва важността на предприемането на подходящи, достатъчни и разумни мерки за защита на търговската тайна и трудностите при воденето на производства за защита на търговска тайна в актуалната съдебна и административна практика. Успешната защита на търговската тайна изисква повишаване на осведомеността на ръководството относно важността на този въпрос за всеки бизнес, приемане на подходяща политика за търговските тайни в предприятието и прилагане на достатъчни правни и технически механизми за запазване на ценните от търговска гледна точка данни.

Повече информация прочетете тук:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/-/news/new-observatory-report-on-trade-secrets-litigation-trends-in-the-eu